logo_owv_klein.png
de Osse Watervrienden
 
recreatief zwemmen voor jong en oud 

twitter.png facebook.png

Navigation
Navigation
X

Update i.v.m. Corona virus: Verdere gefaseerde opening!

De eerste zwemavond voor de kinderen t/m 12 jaar was een groot succes! Bijna alle leden t/m 12 jaar waren aanwezig!
Doordat iedereen zich zo goed aan alle regels, richtlijnen en afspraken heeft gehouden vinden we het verantwoord een volgende stap te zetten in het gefaseerd opstarten van onze vereniging.

Op vrijdag 5 juni willen we daarom ook weer starten met de volwassen groep van 20.20-21.00 uur! Lees verderop in deze update hoe dit allemaal in zijn werk zal gaan.

In deze update vind je verder:
- Afmelden
- Kinderen t/m 12 jaar
- Kinderen van 13 jaar en ouder
- Volwassenen 20.20 uur-21.00 uur
- Volwassenen 21.00 uur-22.00 uur
- Protocol “Veiligheid & Hygiene in om het zwembad”
- In geval van een EHBO situatie


Afmelden


We gaan er van uit dat alle leden t/m 12 jaar en alle leden uit de groep van 20.20 uur weer gezellig komen zwemmen.

Mocht je niet komen dan willen je vragen je uiterlijk op donderdag voor 13.00 uur af te melden op onderstaand e-mail adres: informatie@ossewatervrienden.nl

Op deze manier weten we op wie we kunnen rekenen en hoeveel kaderleden aanwezig moeten zijn op het bad.
Want ook voor ons geldt nu dat we niet met meer mensen aan het bad mogen staan dan nodig is.

Kinderen t/m 12 jaar


Voor jullie veranderd niks. Alles wat we in de vorige nieuwsbrief verteld hebben geldt nog steeds.


Kinderen van 13 jaar en ouder


We zijn nog volop bezig om te bedenken hoe we het opstarten van jullie leeftijdscategorie vorm kunnen geven.

Dit is een behoorlijke puzzel omdat we natuurlijk maar beperkte ruimte hebben in het lesbad. Gelukkig houden we van puzzelen en blijven we zoeken naar een goede oplossing die voor iedereen fijn is.


Volwassen groep 20.20-21.00 uur


Wees op tijd want de deuren van het bad zijn maar beperkt open: 20.20-20.25 uur
Ben je er niet op tijd dan is het helaas niet meer mogelijk naar binnen te gaan.

Je komt binnen via de hoofdingang van het Golfbad.
Je verlaat het bad via de uitgang van het Golfbad.

Het is mogelijk te zwemmen van 20.30-21.00 uur. De kaderleden hebben na de tweede groep kinderen tijd nodig om het bad in te richten volgens de richtlijnen zodat op een veilige manier gezwommen kan worden. Daar zal de tijd tussen 20.20-20.30 uur voor gebruikt worden.

Hoe verder als je binnen bent?

•    je houdt ALTIJD EN OVERAL 1,5 meter afstand van elkaar en de kaderleden
•    je desinfecteert je handen
•    je kleedt je om in de individuele kleedhokjes van het Golfbad
•    je laat je spullen in het kleedhokje liggen (het is NIET toegestaan spullen naar het bad te nemen)
•    je loopt via de aangegeven route naar het zwembad
•    douchen is niet toegestaan
•    bij aankomst in het bad ga je direct het water in op de aangegeven plek
•    na het zwemmen ga je zo snel mogelijk terug naar je kleedhokje via de aangegeven route
•    douchen is niet toegestaan
•    je kleedt je zo snel mogelijk om
•    je desinfecteert je handen
•    je verlaat het bad via de uitgang van het Golbad

Nog een paar aanvullen zaken
•    Toilet gebruik mag, maar liever niet
•    Volg altijd de aangegeven looproutes, wijk daar niet van af
•    Volg altijd de instructies op van onze kaderleden
•    Aan het niet naleven van de afspraken, zullen consequenties verbonden zijn


Volwassenen 21.00-22.00 uur


Zoals eerder aangegeven zullen we de vereniging gefaseerd op starten.  

 

Protocol “Veiligheid & Hygiene in en om het zwembad”


We verwachten dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt zoals die opgesteld zijn in het landelijke protocol “Verantwoord Zwemmen”:

•    Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur, een van de volgende (ook milde) symptomen hebt gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
•    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38,0 C) en/of benauwdheidsklachten heeft gehad. Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
•    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
•    Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus (COVID-19) gehad hebt (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
•    Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus (COVID-19) is vastgesteld.
•    Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten benauwdheid of koorts.
•    Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar onderling).
•    Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
In het zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval je handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.
•    Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet
•    Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding
•    Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
•    Was je handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijv. deurknoppen), na een toiletbezoek, na hoesen, na niezenin de handen, na het snuiten van je neus, etc.
•    Vermijd het aanraken van je gezicht
•    Schud geen handen

 

In geval van een EHBO situatie


In geval van een EHBO situatie of een evacuatie kunnen wij de 1,5m niet meer garanderen (in een noodsituatie wordt dat ook niet van onze leden verwacht). Persoonlijke Beschermingsmiddelen als handschoenen en mondkapjes zijn beschikbaar


Vragen?


Helaas kunnen we ouders/begeleiders op dit moment niet persoonlijk te woord staan. Ook vragen en opmerkingen via Facebook zullen niet in behandeling genomen worden.
Voor vragen en/of opmerkingen kan een mail gestuurd worden naar informatie@ossewatervrienden.nl

Kader en Bestuur Osse Watervrienden

 

Update i.v.m. Corona virus: Verdere gefaseerde opening!

We starten op vrijdag 5 juni ook weer met de groep van 20.20u! Lees hier verder!

Lees verder

Verslag Spellenmiddag 'We geven er een draai aan! '

Verslag van de spellenmiddag van 26 oktober met als thema 'We geven er een draai aan!'

Lees verder

Fotoverslag Spellenmiddag 'De Osse Watervrienden spelen buiten'

Fotoverslag van de spellenmiddag van 13 april met als thema 'De Osse Watervrienden spelen buiten'

Lees verder

Fotoverslag Spellenmiddag 'Race je rot'

Fotoverslag van de spellenmiddag van 21 april met als thema 'Race je rot'

Lees verder