Vertrouwens­contactpersoon (VCP)

Binnen onze vereniging hebben we twee vertrouwens­contactpersonen. Voor alle vertrouwenszaken binnen onze vereniging kun je bij deze personen terecht.

Vragen/meldingen over grensoverschrijdend gedrag bij de Osse Watervrienden

Wil je een melding maken of heb je een vraag over grensoverschrijdend gedrag? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van de Osse Watervrienden:
Bart Fransen  e-mail: vcp1@ossewatervrienden.nl
Heidi van Berkom e-mail: vcp2@ossewatervrienden.nl

Wat doet een vertrouwens­contactpersoon?

Hij/zij zal je verhaal aanhoren en zoeken naar mogelijkheden om jouw probleem/vraag op te lossen.
Natuurlijk wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld en zal alles in samenspraak/goed overleg gaan.

Een vertrouwenscontactpersoon vertelt niets door. Alleen als er gevaar is voor jou of mensen om je heen. Op dit moment is de vertrouwenscontactpersoon verplicht om dit te melden. Ze bespreken dit altijd samen met je.

Wat kan een vertrouwens­contactpersoon voor je doen? 

  • naar je verhaal luisteren
  • met je meedenken
  • informatie geven
  • advies en goede raad geven
  • ondersteunen bij klachten.

De vertrouwenscontactpersonen zullen klachten niet zelf inhoudelijk behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven.